HomeO nas

O nas

o_nas
DSCF4922

Kim jesteśmy

Jako Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. zarządzamy majątkiem komunalnym, który pozwala na dostarczanie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków w poszanowaniu środowiska naturalnego. Od 2005 roku Spółka realizuje liczne inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków Unii Europejskiej. Ochrona zasobów naturalnych oraz budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska to nieodłączne elementy naszej działalności. Dotychczasowe osiągnięcia GIWK to działania w zakresie ochrony wód wgłębnych oraz modernizacja procesu oczyszczania ścieków (Spółka jest właścicielem Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód) w celu redukcji ładunku odprowadzanych biogenów oraz konsekwentna budowa kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji źródeł zanieczyszczenia gleby. Szczególną troską otaczane są zasoby wód podziemnych – ich bezpieczeństwo gwarantuje niezakłóconą dostawę wody pitnej o odpowiedniej jakości.

BND28125

Nasze cele

Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne, podczas których poruszamy zagadnienia związane z właściwościami wody, ochroną jej zasobów naturalnych, bezpieczeństwem odprowadzania ścieków, ochroną Morza Bałtyckiego i energią odnawialną. Niedawno na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód powstał specjalny budynek na potrzeby naszego centrum edukacyjnego Hydromisja.  To w nim chcemy realizować kompleksowy program edukacyjny i zaprosić uczniów klas 4-8, szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów i seniorów (zajęcia dla młodszych dzieci odbywają się w placówkach). W Hydromisji podczas zajęć laboratoryjnych i warsztatowych będziemy uczyć, wykorzystując nowe technologie i elementy grywalizacji, bo wierzymy, że „nauka przez zabawę” to klucz do sukcesu w edukacji.

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia