HomeRegulaminy

Regulaminy

shutterstock_655296331

Zgoda na udział dziecka i przetwarzanie wizerunku w placówkach szkolnych

Zgoda na udział dziecka w zajęciach w Centrum Edukacyjnym

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Wizytach na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w ramach programu edukacyjnego pn. „HYDROMISJA”

Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach dzieci, które nie skończyły 18 roku życia, jest podpisanie zgody na udział w Zajęciach przez ich opiekunów prawnych. Opiekun grupy jest zobowiązany do zebrania ww. zgód i przedstawienie ich Organizatorowi przed lub w dniu Wizyty przed rozpoczęciem Zajęć.

Regulamin zajęć w placówkach szkolnych

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Centrum Edukacyjnym

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu przed wysłaniem zgłoszenia w Formularzu. Zapisanie się na Wizytę w ramach Programu oznacza:

  • akceptację zapisów niniejszego Regulaminu;      
  • zgodę na przetwarzanie przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, danych osobowych zawartych w Formularzu

Zasady sali laboratoryjnej

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w Wizytach na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w ramach programu edukacyjnego pn. „HYDROMISJA”

Zasady obowiązujące podczas zwiedzania Oczyszczalni Ścieków

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w Wizytach na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w ramach programu edukacyjnego pn. „HYDROMISJA”

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia